Trầm Bê-Sáng nay, tòa tuyên vụ đại án Phạm Công Danh và đồng phạm