Trai làng hỗn chiến-Trai làng hỗn chiến đầu năm, thanh niên 18 tuổi tử vong