trà tiểu tam-'Tiểu tam Trà' của 'Hoa hồng trên ngực trái': Nói chuyện chân dài yêu đại gia, khẳng định 'người thứ 3' không phải lúc nào cũng đáng ghét