trà tiểu tam-Sinh tử tập 15: Vừa 'tạo nghiệp' trong Hoa hồng trên ngực trái, Trà 'tiểu tam' bỗng trở thành gái ngoan trong Sinh tử