Trả thù-Rộ thông tin con trai võ sư TQ 'luyện công' bằng cách chạy quanh cột nhà để báo thù cho cha