trà thái-Hoa hồng trên ngực trái tập 28: Hết thời làm 'tiểu tam', Trà chuyển sang hành nghề cave