Trà sữa-Hình ảnh trà đi đằng trà, sữa đi đằng sữa, trân châu vung vãi khắp nơi khiến dân tình 'tức muốn khóc'