Trà sữa-Tin không vui cho tín đồ trà sữa: Thái Lan đưa ra cảnh báo về lượng đường không an toàn sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe