TPHCM-Phan Thanh Hậu lo bị gãy chân sau pha vào bóng ác ý của cầu thủ Đà Nẵng