TP Nha Trang-Xử phạt nhà hàng hải sản ở Nha Trang vì bán 3,5 triệu đồng/kg tôm hùm