tp hồ chí minh-Nam thanh niên bị đánh hội đồng, bắn đạn bi vào đầu trước cửa trung tâm thương mại