tp hồ chí minh-Bác bỏ thông tin xuyên tạc phát ngôn của Phó Chủ tịch TP.HCM '1.000 người tử vong vì dịch Covid-19'