tp hồ chí minh-Nam Bộ lạnh kỷ lục trong hơn 40 năm