TP HCM-Toàn bộ nhân viên y tế không được rời khỏi TP.HCM, sẵn sàng chờ lệnh