Toyota Wigo-Sắp có thêm 2 tân binh, nhiều xe cỡ nhỏ giảm giá mạnh trong tháng 6