Toyota Land Cruiser-2 xe sang do doanh nghiệp tặng tỉnh Nghệ An đã được bán 4,8 tỷ đồng