Toyota Corolla Altis GR-S-Toyota Corolla Altis GR-S sắp bán tại Việt Nam, Honda Civic RS dè chừng?