Tottenham-Tottenham được xử thắng ở Cúp Liên đoàn Anh