Tottenham-Đến một người cứng rắn như Mourinho cũng phải khóc khi Eriksen gục xuống