Tornado-Trang bị tồi tàn, phi đội Tornado của Đức không đủ sức phục vụ NATO