T.O.P Big Bang nhập ngũ-Đi muộn trong ngày đầu tiên trở lại quân ngũ, T.O.P (Big Bang) bị 'ném đá' thậm tệ và so sánh với Yunho

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience