tông xe ở TP HCM-11 ô tô đâm liên hoàn, nhiều xe bị biến dạng ở TP HCM