Tổng thống Ukraine-Tổng thống Ukraine phá kỷ lục tổ chức cuộc họp báo lâu nhất thế giới