tổng thống Trump-Ông Tập điện đàm với TT Trump giữa lúc dịch virus corona lan rộng