tổng thống Trump-Nữ phiên dịch xinh đẹp của Tổng thống Putin bị nghi gây "xao nhãng" với cựu Tổng thống Trump