Tổng thống Putin-Điện Kremlin trả lời về tình hình sức khỏe của TT Putin sau khi ông tiếp xúc với bác sĩ mắc COVID-19