Tổng thống Putin-Tổng thống Putin tự cách ly vì tiếp xúc người mắc Covid-19