tổng thống Pháp Macron-Thế giới 100 năm sau Thế chiến 1 và lời cảnh báo về 'ác quỷ xưa'