Tổng thống Nga-Video: Putin cởi trần ngụp trong hố băng