Tổng thống Nga-Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng