Tổng thống Mỹ Donald Trump-Trump nói kiểm phiếu muộn sẽ dẫn tới bạo lực