Tổng thống Mỹ Donald Trump-Năm 2019, tổng thống Trump đăng gần 8.000 tweet trên Twitter