Tổng thống Mỹ Donald Trump-Hai trùm khủng bố đều bị chó 'lấy đầu': Mỹ huấn luyện sát thủ máu lạnh như thế nào?