tổng thống mỹ-Luật sư của ông Trump từng khẳng định không có tài liệu mật ở Mar-a-Lago