tổng thống donald trump-'Kẻ thất bại vĩ đại': Kanye West tranh cử Tổng thống và chiến lược thất bại công phu