tổng nga Putin-Ai sẽ kế nhiệm Putin?

  • Ai sẽ kế nhiệm Putin?

    Ai sẽ kế nhiệm Putin?

    Phần lớn người dân Nga thường không bận tâm quá nhiều về chuyện tương lai, họ chỉ có kiến thức cơ bản về chính trị, theo nhà xã hội học người Nga Denis Volkov.

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience