Tổng Công ty Điện lực TP HCM-Chủ nhà trọ nâng giá điện bị phạt đến 10 triệu đồng

  • Chủ nhà trọ nâng giá điện bị phạt đến 10 triệu đồng

    Chủ nhà trọ nâng giá điện bị phạt đến 10 triệu đồng

    Ngành điện TP HCM phối hợp với chính quyền địa phương duy trì việc tuyên truyền chính sách giá bán điện cho người thuê nhà trọ đến tất cả chủ nhà trọ và các đối tượng sử dụng điện trong nhà trọ là công nhân, sinh viên và người lao động.