tổn thương xương-Sáng dậy cô gái 17 tuổi bỗng thấy lùn đi 5cm, nhìn phim chụp liền hiểu lý do