Tốn nhiên liệu-Những bộ phận cần kiểm tra khi ô tô 'ngốn' nhiên liệu bất thường