tôn ngộ không-'Tây Du Ký' 1986 có phiên bản gốc hở hang và đáng sợ từ năm 1927