tôm hùm Trung Quốc-Sự thật 'choáng' đằng sau những con tôm hùm giá rẻ chỉ 150 nghìn/con