Tôm hùm baby-Đổ xô mua tôm hùm baby 30.000 đồng/con, 'ngớ người' vì vớ phải hàng xả, hàng ngất