Tokyo-Căn nhà 'giữa trăm mắt nhìn' cựu chủ tịch Nissan ở trước khi trốn