toilet-Vì sao toilet công cộng có khoảng hở 'vô duyên'?