toilet-Vì sao toilet công cộng lại hở trên hở dưới?