Tội trộm cắp tài sản-Trộm ô tô bán tải vượt gần 300km để gặp bạn gái quen qua mạng