tội ác kinh hoàng-Xác nữ giới nhô lên mặt đất, hé lộ tội ác kinh hoàng