TỘC TRƯỞNG ĐỘ MIXI-Độ Mixi bất ngờ thông báo phải tạm nghỉ stream có thể phải nhập viện, chuyện gì đây?