Tóc Bob-6 kiểu tóc ngắn giúp mặt nhỏ gọn như 'tiêm botox', các hairstylist Hàn khuyên bạn năm nay nên thử một lần