tổ tuần tra-Nam thanh niên dùng kéo đâm trung uý công an trọng thương khi bị chặn xe vì có nhiều nghi vấn