tổ chức Y tế Thế giới-Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 'chống dịch như chống giặc' trước WHO