tổ chức đánh bạc-Thanh Hóa: Mướn phòng hát của vợ 'hờ' để tổ chức sới bạc