tổ chức đám cưới-Chị dâu buông lời chê bai ngoại hình, tôi 'đốp' thẳng một câu khiến chị ấy im thin thít, vội lảng đi chỗ khác