Titi-TiTi (HKT) bị thủng màng nhĩ, phải dừng toàn bộ show diễn khiến fan lo lắng