tình trạng khẩn cấp-Hơn 150 triệu người ở Mỹ bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá lạnh