tỉnh Quảng Ninh-Thủ tướng Chính phủ kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam