tỉnh Paktika-Cảnh tan hoang vì động đất Afghanistan, số người chết vượt quá 1.000