tỉnh Lào Cai-KHẨN: Tìm người đi qua chốt kiểm dịch, quán cơm trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai