tình huống nguy hiểm-Video: Hàng chục tấn nông sản từ Hải Dương, xe cứ chở tới là có người mua hết