tình huống khó đỡ-Không biết sức mạnh tâm linh nào chỉ lối, thanh niên lần đầu dẫn bạn gái đi câu cá, cả buổi làm đúng 1 việc