tình huống giao thông nguy hiểm-Video: Xe đầu kéo 'gập đôi' để tránh ôtô